Ressursitõhusus

regionaal

Projekt „Võidu Invest OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Võidu Invest OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks

 

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse fiiberlaserlõikuspink koos kompressoriga.

Uus fiiberlaserlõikuspink:

  • võimaldab ettevõttel laiendada pakutavate teenuste hulka.
  • muudab lehtmetalli lõikamise kiiremaks.
  • võimaldab lõigata keerulisema kujuga detaile ning asendada avade puurimist.
  • võimaldab detaile paigutada üksteisele lähemale vähendades tooraine kulu.
  • tõstab ettevõtte tootmisvõimekust.
  • vähendab elektrienergia kulu lõigatud ruutmeetri kohta.
  • asendades plasmalõikuspingi vähendab ettevõtte lõikusgaaside ning hoolduse ja varuosade kulu.

Toetuse summa (EUR):

200 000